Our House, Parkrijk – Rijswijk
Opdrachtgever: Stichting Our House
Type: Zorgwonen
Status: in ontwikkeling


MIII onwerpt een wooncomplex voor Stichting Our House. Our House koopt zorg in bij Ipse de Bruggen en wil woningen realiseren waar de kernwoorden respect, structuur, veiligheid en ontspanning bovenaan staan. MIII verwezenlijkt deze visie in een fysiek gebouw.


Site Stichting Our House