De Aubade - Zaandam
EVA Lanxmeer - Culemborg
Delfts Meesterwerk

11

Opgeleverde Projecten

216

Woningen

8

In Ontwikkeling

M3 heeft een concept ontwikkelt waarbij wij het risico nemen voor de planontwikkeling. Transparant Ontwikkelen. Doordat wij in deze ontwikkelingen de risico’s neerleggen bij de partijen die daar van oudsher bij betrokken waren, is het risico voor alle partijen aanvaardbaar en hoeven we geen beslag te leggen op het resultaat.

Naast dat wij geen beslag leggen op het resultaat houden wij voor de aanneemsom, een aanbesteding. Door dit selectie- mechanisme komen we tot het hoogst mogelijke financiële resultaat in de ontwikkeling.

Dit betekent dat er in onze ontwikkelingen een financiële ruimte is van ca 10 %. Wij zien het financiële resultaat van de ontwikkeling als maatschappelijk kapitaal, wat ook met deze gedachte ingezet moet worden.

Dus op tal van plekken mochten wij betaalbare woningen realiseren om het woningaanbod op gang te krijgen.

In de huidige projecten wordt het vrijgekomen resultaat ingezet voor doelgroepen beleid, architectuur of duurzaam bouwen. In sommige gemeenten gaan we nu EPC 0 woningen realiseren of 0 op de meter woningen. Op andere plekken zetten wij ons in om betaalbare sociale huurwoningen te bouwen.

Ons concept werkt beter dan het tenderen van een locatie. Op deze manier loopt de gemeente niet de kans dat ze een ongewild plan krijgt. Tevens is het zo dat bij een tender van een locatie er altijd nog risico’s in het plan aanwezig zijn, wat een negatieve invloed heeft op het bod wat de bieder uitbrengt.

De gemeente loopt geen risico in ons proces, het geheel voeren we op ons eigen risico uit.

Leendert Steijger

Namens M3 Ontwikkeling
over Transparant Ontwikkelen
datum: 13 oktober 2017