M3 Architecten is een in Rijswijk (ZH) gevestigd architectenbureau, dat wordt geleid door de partners Leendert Steijger en Edwin Smit. Het bureau is in 1990 opgericht en is inmiddels uitgegroeid tot een middelgroot bureau dat beschikt over een uitgebreid netwerk van vaste relaties waarmee regelmatig wordt samengewerkt. Het werkterrein van M3 strekt zich uit van woningbouw en stedenbouw tot uiteenlopende vormen van utiliteitsbouw.

M3 is een hecht collectief dat opereert in ontwerpteamverband waarbij teamleden, elk met hun eigen ervaring en achtergrond, elkaar inspireren en aanvullen. Door de jaren heen hebben meerdere zzp’ers en stagiaires ons als team versterkt maar hieronder vindt u onze vaste medewerkers.

Bureaufilosofie

De antwoorden van onze projecten zijn vaak zoekend en expressief van aard. Alles met een doel, de ruimtelijke omgeving transformeren tot een bruikbaar en zinnenprikkelend geheel. Onze onderzoeken naar nieuwe en andere mogelijkheden monden uit tot nieuwe innovatieve denkrichtingen. Naast onderzoek is ontwikkeling een belangrijk onderdeel in M3. Nieuwe en andere mogelijkheden ontwikkelen en deze ook tot uitvoering brengen zorgt voor verrassende opgaven. De stedenbouwkundige en architectonische transformaties van M3 ontstaan door het aanbrengen van volgorde en hiërarchische ordening in de omgeving en het gebouw. Het gaat in deze ordeningsprocessen voor alles om het realiseren van menselijke behoeften en het verbeelden van hun dromen. Onze architectuur schept nieuwe relaties en daarmee de mogelijkheden om meerdere betekenissen en meer diepgang te verlenen.

 

Daar tegenover willen wij voorkomen dat er een totaal geordende en ‘gedesignde’ wereld ontstaat. Wij erkennen het verlangen naar de verrassing en de toevallige ontmoeting, die zal ontstaan door het opduiken van onverwachte contrasten en ongerijmdheden. We willen de spanning die uit de opgave komt niet ontwijken maar een gebouwde vorm geven.

Door actuele maatschappelijke bewegingen zijn onze opgaven voortdurend aan verandering onderhevig. M3 streeft dan ook naar een grote mate van flexibiliteit in het ontwerpproces en naar een intensieve communicatie met de opdrachtgever, overheden en uitvoerder. Graag prikkelen wij eenieder tot beweging met als doel het optimum uit de opgave te halen.