Herontwikkeling Beatrixlaan, Rijswijk

Opdrachtgever: BAM vastgoed
Categorie: Overig
Status: n.v.t.

De Beatrixlaan deelt Rijswijk in twee delen op, tevens komt het wonen aan deze weg door de verkeersbelasting onder druk te staan. Gezamenlijk met de BAM heeft MIII een studie gedaan naar deze locatie, met als doel de verkeershinder op de bestaande woningbouw te verminderen. De verkeersafwikkeling op de beatrixlaan te verbeteren, en de barrière van deze provinciale weg door Rijswijk te slechten.

Twee groene zones aan de uiteinde van de Beatrixlaan worden middels een groen dek met elkaar verbonden. Hierdoor worden de verkeersstromen van elkaar losgekoppeld, en kan het verkeer dwars op Beatrixlaan (wat voornamelijk langzaamverkeer is), gemakkelijk het winkelcentrum bereiken. Het dek wordt verder veraangenaamd met een aantal gebouwen met in de plint de benodigde openbare voorzieningen.