De Nieuwe Gillisbuurt, Delft

Opdrachtgever: M10
Type: Strategie, masterplan
Status: Start-up

In Delft Voorhof en Buitenhof zijn er verschillende wijken met problemen. Dit is niet allemaal in één keer op te lossen. In de Gillisbuurt in combinatie met het Delfiaterrein zag M3 de mogelijkheid om de wijk een boost te geven.

In gesprekken met de gemeente Delft en Woonbron, de woningcorporatie, probeert M3 tot een ontwikkelingsstrategie en masterplan voor de buurt te komen.

Doormiddel van verdichting in de overmaatse openbare gebieden en het toevoegen van nieuw programma en sociale activiteit moet de neerwaartse spiraal waar de buurt zich momenteel in bevindt worden doorbroken.