De Nieuwe Havenstraat II, Alphen a/d Rijn

Opdrachtgever: Thunissen
Type: Massastudie
Status: In Ontwikkeling

Na het succes van de Nieuwe Havenstraat bestaat de ambitie het plan door te trekken naar het naastliggende kavel. Deze ontwikkeling vraagt een nauwkeuriger planologisch onderzoek dankzij de significante locatie naast het station van Alphen a/d Rijn.

In opdracht van Thunissen wordt onderzocht welk massa hier passend is. Een extra opgave voor dit stedebouwkundig vraagstuk is het her-onderbrengen van de plaatselijk brandweerkazerne.

Doormiddel van een hoog gebaar in combinatie met een trapsgewijze architectuur richting het eerste plan wordt geprobeerd een kloppend stedelijk ensemble te situeren.