Autoschadebedrijf Splinter

Amsterdam, Amsterdam Noord

Bedrijfsgebouw

Splinter

Opgeleverd 2000

Na een analyse is er een ruimtelijke weergave gedaan van het productieproces. Aan de linkerkant worden de beschadigde auto’s naar binnen gereden, van hun beschadigde onderdelen ontdaan, nieuwe onderdelen worden toegevoegd, voorbehandeld, gespoten en aan de rechter kant naar buiten gereden.

In het ontwerpproces hebben wij ingezet op een sculpturale vorm die uit één materiaal bestaat. Dit als antwoord op het heterogene karakter van het bedrijventerrein en het grote aantal materiële en immateriële randvoorwaarden die op het plan rusten.
In het ontwerpproces hebben wij alle zaken die betrekking hebben op het project in kaart gebracht en deze als trekpunten op de massa aangegeven