Boerderij

Broek In Waterland

Woonhuis

Particulier

Opgeleverd 2003

Betreft een herbouw van een historisch ensemble en modernisering tot woonhuis aan het Dijkeinde te Zuiderwoude (Broek in Waterland). In samenwerking met Filip Truijen, hoeder van “Suyderwou’s Historie” is het oorspronkelijke ensemble herbouwd met hedendaagse bouwfysische kwaliteit en dito woongenot.