Den Bosch Quality Centre

's-Hertogenbosch, A2 bedrijventerrein

Bedrijfsverzamelgebouw

SMT Lithos

Opgeleverd 2008

Eens was reclame bedoeld om een artikel aan te prijzen, later werd niet het product maar het merk aangeprezen, en tegenwoordig wordt er een lifestyle aan de man gebracht. De ervaringseconomie of de belevingseconomie, wij maken er met zijn allen deel van uit, en zullen de spelregels moeten kunnen hanteren. Bij de opgave heeft MIII bestudeerd hoe het gebouw een versterking zou kunnen zijn voor de corporat identity van het Quality Centre. Een gebouw wat als een meubel zich in iedere situatie naar de plek voegt en elke keer weer een versterking voor het merk Qualtity Centre tot doel heeft, leidend tot een bijzonder goede stedenbouwkundig en architectonisch invulling.