Hotel en conferentiecentrum

Ede

Hotel en bijeenkomstgebouw

Prijsvraag

Niet gegund

M3 ontwerp een hotel en conferentiecentrum in Ede.