Milieu Activiteiten Centrum

Hoorn

Bijeenkomstgebouw

Gemeente Hoorn

Opgeleverd 2003

Het milieu activiteitencentrum staat op een plek in een groen weidelandschap.
Het concept van het gebouw is gebaseerd op een herinterpretatie van de oorspronkelijke natuurlijke omgeving het krekenlandschap van de Blokweer dat sinds 1000 A.D. de omgeving domineert. In de glooiende contouren en de groene bekleding van het volume is aansluiting gezocht bij de natuurlijke context, waarbij gestreefd is naar een minimale inbreuk in de natuur.
De ecologische overweging is niet alleen in de verschijningsvorm van het gebouw doorgevoerd, maar ook in de toegepaste technologie, in de bouwfysica en in de materialisering. Ook in dit opzicht hebben we geprobeerd om aan te sluiten op de educatieve functie van het Centrum.