Saendelft

Zaanstad, Assendelft

Woningbouw

AM Wonen

Opgeleverd 2008

De uitdaging voor het project Saendelft lag in het vertalen van een jaren dertig architectuur naar een hedendaags beeld. De kracht in de woningen zit in de “stevige”, eenduidige daken met grote overstekken die door het hele deelplan terugkomen en zo fungeren als drager voor het plan.
De kap is bindmiddel van de wijk en blok. De kap heeft verschillende koppen maar 1 profiel en materiaal. De eenduidigheid van de kap staat in contrast met de individuele grafiek van de gevels.
De materialisatie is een combinatie van rood metselwerk met aluminium gevelbeplating.
De materialen zijn als een soort kalligrafie over de gevels ontworpen en zorgen voor een grote mate van individualiteit voor iedere woning.

Het hele deelplan kenmerkt zich door grote, krachtige vlakken. Erg veel nadruk ligt op de kwaliteit van de detaillering. De onderzijden en de boeiboorden van de dakoverstekken zijn in dezelfde aluminium gevelbeplating mee ontworpen. Dit zorgt voor eenheid in het plan en in de architectuur.