De Machinist

Rotterdam, Coolhaven

Interne verbouwing

Woonbron Rotterdam

Status

De Machinistenschool in Rotterdam, is een schoolgebouw waarin de voormalige zeevaartschool in Rotterdam was gehuisvest. M3 heeft meegewerkt aan de transformatie van het gebouw. De Machinistenschool is nu een binnenstedelijk dienstencentrum.
De volgende activiteiten worden in de Machinistenschool gehuisvest:

– Café-restaurant
– Pub
– Kantoren
– Flexibele werkplekken
– Kinderdagverblijf
– Bioscoop
– Zalen t.b.v. verhuur van feesten en partijen
– Muziekzaal
– Danszaal

Het gebouw is zoveel als mogelijk intact gelaten, bij de transformatie zijn de toevoegingen en veranderingen zoveel mogelijk in de geest van het pand uitgevoerd. Zichtbaar is dat er functies gevonden zijn die passen bij de plek in het pand.  Sommige functies hadden enig kneedwerk nodig om op een goede manier in de ruimte te passen.

Deze transformatie heeft tot gevolg dat het gebouw een tweede leven heeft gekregen. Tevens heeft de Machinist de wijk Delfshaven een positieve injectie gegeven. Werkgelegenheid en het toevoegen van activiteiten zijn de belangrijkste pijlers bij de opstanding van deze wijk.