Het Groene Paviljoen

Baarn

Interieur Ontwerp

Bomencentrum Nederland

Opgeleverd 2005

Om professionele betrokkenen te informeren over mogelijkheden en ontwikkelingen betreffende bomen en inrichting van openbaar terrein, is er een gebouw ontworpen dat door zijn beeldende kracht een bijdrage levert aan het profiel van de informatievoorziening. Tegelijkertijd hadden wij de overtuiging dat het ontwerp op een zodanige wijze in zijn context verankerd diende te worden, dat het als vanzelfsprekend tot de fysieke verschijning van de kwekerij zou behoren.

Als we de verschillende aspecten bezien die tot de formulering van het concept geleid hebben is daar als nuchtere basis de opgave om de gewenste functies zodanig te formeren dat de krappe marge in het bestemmingsplan zo inventief mogelijk zou worden benut. Daarnaast heeft de voorgestane verankering in de context geleid tot het scheppen van een constructief stelsel van spanten en stabiliteitsbogen. De contouren van het ontwerp zijn hiermee als een gestolde beweging van een continuüm bepaald. De constructie-onderdelen, die alle in hout zijn uitgevoerd, zijn helder naar de wijze van belasting in het ritme van het systeem gepositioneerd, waardoor het krachtenspel bijna voelbaar wordt. De huid is vormgegeven als een gefragmenteerde transparantie door de toepassing van zowel gevel- als dakbeglazing, waarmee een haast doorzichtige massa ontstaat.