Ankie's Hoeve

Spoorzone, Beverwijk

Gebiedsvisie / Marktonderzoek

Eigen Ontwikkeling

Ontwikkeling gestopt

Ankie’s Hoeve ligt aan het westelijk deel van het treinstation. De gemeente Beverwijk heeft ambities om het spoorzonegebied te ontwikkelen tot een gemengd leefgebied (wonen, werken en verblijven) waarin Ankie’s Hoeve ( zie rood gestippeld) een woongebied zal worden voor verschillende doelgroepen die optimaal gebruik willen maken van de binnenstedelijke voorzieningen, zoals  winkels, entertainment en OV-voorzieningen. Op dit moment is het een groene ‘non-space’ wat leeg staat en tussen een drukke verkeerskruispunt en een goederenspoor ligt.

Het gebied heeft een sterke groen-blauw karakter. Ons voorstel is om het groen karakter door te trekken in het gebied Ankie’s Hoeve dat een relatie aangaat met de woningen. Het groen zal de drukke autowegen afschermen van de woningen. Ook zullen er nieuwe verbindingen komen voor fietsers en voetgangers die veilig van- en naar het station en winkelstraat kunnen bewegen.