Europawijk Noord

Haarlem, Europawijk

Stedebouwkundig plan

Hoorne Vastgoed / Pré Wonen

Ontwikkeling geheel gestopt

Toen de ontwikkeling aan de Belgiëlaan werd vergroot met de naastgelegen kavels van Pré Wonen kreeg M3 de opdracht om een stedenbouwkundig plan te maken voor het gehele gebied. Hierin werden verschillende scenario’s opgenomen. Het herstellen van de stedelijke structuur en de doorwaadbaarheid van het gebied waren kernpunten van het ontwerp. Daarnaast is het toepassen van groen in de gebouwen en wadi’s in de openbare ruimte speerpunten in de verdere uitwerking van het plan.

Voor Pré Wonen bleek zo’n dergelijke investering niet haalbaar en is het plan voortgezet op de kavels van Hoorne Vastgoed.