Centrumvisie Uitgeest

Uitgeest, Dorpskern en De Geest

Gebiedsvisie

Gemeente Uitgeest

Vastgesteld 2020

De gemeenteraad heeft op 30 januari 2020 de ‘Gebiedsvisie voor de Centrumontwikkeling van Uitgeest’ vastgesteld. In deze gebiedsvisie wordt de aanpak en het programma van verschillende locaties omschreven. Uitgangspunt in deze visie is een levendig en toekomstbestendig centrum van Uitgeest met behoud van het dorpse karakter.

Persbericht en informatiepagina Gemeente Uitgeest